2670 Greve

Printervenlig udskrift

Grundejerforeningen Kildegårdens generalforsamling d. 14. november 2018.

Bestyrelsens beretning ved formanden Jørgen Ougaard

 

Nye kantsten i granit på Gadesvinget.

Vi har fået nye kantsten på Gadesvinget.

For nogle år siden fik vi ny asfalt på Gadesvinget. Det ønske arbejdede vi med i forhold til kommunen i en del år.

Da det var lykkedes begyndte vi at arbejde for nye kantsten på Gadesvinget. Vi var rigtig glade, da kommunen efter flere års indsats fra bestyrelsens side besluttede at sætte nye kantsten på Gadesvinget. Kantstenene er blevet sat, og vi har i en spørgeundersøgelse spurgt vores medlemmer på Gadesvinget til resultatet. Resultatet af spørgeundersøgelsen ligger på Kildegårdens hjemmeside. Den viser, at et lille flertal mener, at Gadesvinget alt i alt er blevet pænere, men en del mener desværre, at det er blevet grimmere. Der er mange kommentarer til overkørsler og rabatter og asfaltstriben langs kantstene. Heldigvis fungerer ramperne og det lidt, vi kunne gøre i bestyrelsen, for at rette op på tingene, var at arbejde for at få skrå riste i ramperne.

Vores samarbejde med kommunen har lidt lidt af et et knæk i det forgangne år. Det er kommunens vej, kommunens kantsten og kommunens rabatter. Vi havde simpelt hen ikke forestillet os, at kommunen kunne finde på at sætte kantsten uden at sænke dem i indkørslerne. Vi havde slet ikke tænkt, at der ville blive etableret uhensigtsmæssige og grimme asfaltramper. Det er desværre helt uprofessionelt.

Vi håber, at vores henvendelser og erfaringer bliver taget alvorligt i kommunen. Andre grundejere skulle ikke gerne komme ud for det samme.  En ting, der for eksempel skal være klart er, om rabatterne skal indbyde til parkering, eller om al parkering uden for parcellerne helst skal ske på asfalten.

Samarbejdet med kommunen.

I øvrigt er de ganske nye vejnavneskilte, som vi fik skiftet ud sidste år, fjernet. I hvert tilfælde den overjordiske del. Nye galger er sat op, og de nye vejnavneskilte har både gadenavn og kommunens logo. De gamle nummerhenvisningsskilte ved stikvejene er også fjernet, og små galger er sat op med nye skilte.

Vi har prøvet at komme i dialog med kommunen om mosen, som mange går tur i, og som er omfattet af naturfredningslovens §3. Vi ville gerne have kommunen til at lave en plejeplan, men det synes der ikke at være kapacitet til i forvaltningen. Der sker bundfældning af betydelige mængder materiale, der kommer fra regnvandet på motorvejen. Regnvandet ledes ud i mosen. Der sker en forsumpning, og når man stikker en kæp ned i dyndet, bobler metanen lystigt op. At få noget gjort ved det, er en meget tung sag.

Trappen op til busstoppet på Blågårdsvej har fået en enkelt ny metalskinne på et af trinene. De gamle skinner er solide og oser af kvalitet. Det kan man ikke sige om den nye skinne.

Vi vil i 2019 fortsætte samarbejdet med kommunen. Vi er ihærdige og venlige. På et tidspunkt håber vi, at der bliver lagt ny asfalt på Damager Vænge. Det vil vi arbejde for. Det ville være smart samtidig at udskifte kantsten, og nu ved vi jo, hvad man skal have øje for i en sådan operation.

Vejret.

2018 var året med den rekordvarme og lange og fantastiske sommer. Vi har alle gjort erfaringer med havens vækster, når det er varmt og i lang tid ikke regner. Naturen er stærk. Der var næppe et træ, der gik ud.

Vinter var der ikke meget af. Mosen var isbelagt i en kort periode. Kommunen ryddede skolestien i fin stil og vi så saltbiler og en enkelt sneplov på vejene.

Kildegårdens økonomi og medlemskommunikation.

Vi skal senere på mødet godkende årets regnskab. Det er der styr på. Vi har et lille overskud og foreslår at kontingentet holdes uændret. Som tidligere er den dominerende udgift den ”grønne” mand, de passer vores grønne områder og skråningen ved Kildestien ned mod tunnelen under Blågårdsvej.

Vores kasserer styrer sagerne med hård hånd og også i år lykkedes det at få alle kontingenter i hus hurtigt. Traditionen tro måtte nogle glemsomme medlemmer have en venlig personlig påmindelse, og et enkelt rykkergebyr blev opkrævet.

På sigt skal vi huske, at vi på et tidspunkt skal lægge ny asfalt på Kildestien, men vi vurderer, at det varer nogle år, før det bliver aktuelt.

Kildegården er på facebook, og vi har en hjemmeside. Det er dels næstformanden, dels sekretæren, der løser de opgaver. Vi har nu 35 følgere på Facebook, og vores hjemmeside har fundet formen med nyheder, når der er nyheder. Spørgeundersøgelsen på Gadesvinget er et godt eksempel. Fotos fra Fastelavn liver også op.

Referatet af generalforsamlingen og beretningen bliver ikke længere delt om til medlemmerne men bliver lagt på de digitale medier.

Årets fire medlemsaktiviteter bliver til tre.

Generalforsamlingen er inde i en god gænge. Vi forsøgte os for 4 år siden med et let traktement. Det har vi holdt fast i. Vi synes, vi har en rigtig god generalforsamling med en god stemning og en fin tone.

Den anden faste begivenhed er Fastelavn, hvor de små børn, de store børn og kvinderne slår hver deres tønde ned. Vi har gode præmier. Vi og medlemmerne får en god sludder, en fastelavnsbolle og lidt til halsen. I år var der 12 børn, der skulle have en slikpose. Vi giver Fastelavn en chance mere i 2019.

  1. maj havde vi arrangeret medlemsfest på den lille grønne område. Der var maksimalt 10 parceller, som deltog. Vejret var fint, og grillen virkede, og bestyrelsen havde lavet god kaffe. Vi gentager ikke arrangementet til næste år.

På Gadesvinget var det nogle medlemmer, der med kort varsel arrangerede en sammenkomst. Det blev en stor succes. Hvis medlemmer på en eller flere stikveje på Damager Vænge tog et tilsvarende initiativ, ville det såmænd nok også give respons.

Deltagermæssigt havde den sidste medlemsaktivitet, nemlig Sankt Hans, flest fremmødte, nemlig  over 70. Det var i 2017. I år var Sankt Hans bål forbudt i den varme og tørre sommer. Vi har stadig heksen. Vi giver ikke op. Det er vores hensigt, at få heksen sendt til Bloksbjerg til sommer.

Vi har ikke i året haft mange henvendelser fra medlemmerne. Altså bortset fra dem om kantsten. Et enkelt andet emne har været oppe at vende, nemlig rotter. Der er flere rotter end før. Husk at inddrage kommunen. Det er kommunens pligt at bekæmpe rotter.

Greve Food Stop, motorvejen og jernbanen.

Måske allerede i år åbner 3 spisesteder i vores baghave, nemlig Burger King, Kentucky Fried Chicken og SunSet Boulevard. Hvis man går ad Kildestien under motorvejen og under jernbanen og 100 meter længere åbner porten sig til fastfood. Samt til brændstof og bilvask hos OK, men da må man køre sin bil ind fra Mosede Landevej.

Jernbanen lægger nu skinner til prøvekørsler med hurtigtkørende dieseldrevne tog. Det forlyder, at der kommer strøm i køreledningerne og signaler i systemerne så der, måske en gang i 2019 kan køre nogle få tog i timen med passager.

Årets gang i bestyrelsen og tak for i år.

Vi er meget stabile i bestyrelsen. Vi holder 4 bestyrelsesmøder, vi er med til medlemsarrangementerne, vi gennemfører generalforsamlingen, og en gang om året nyttiggør vi budgetposten ”bestyrelsesmøder” ved at gå ud og spise med vores partnere.

Vi er til rådighed hele året og svarer pænt på alle henvendelser fra medlemmer og med særlig glæde svarer vi ejendomsmæglere, der får huse til salg ; de betaler for vores gode service.

Bestyrelsen takker for i år og ser frem til 2019.

Nu går vi lidt i vinterdvale. Hvem ved, måske får vi så kold en vinter, som vi havde varm en sommer. Meteorologerne tror det næppe. Sikkert er det, at det er slut med onde drømme om kantsten.

Tak for året, der er gået.