2670 Greve

På denne side kan du se:

 Breve fra Greve Kommune til Kildegården om hegn og veje

 Regler for overkørsler m.v. dateret  12. Oktober 2000

 Forslag til hegn mod vej dateret 6. Maj 1968

 Grundejerforeningens vedtægter

 Byplansvedtægt nr. 9

 Nybyggeri og ombygning

 Hegnssyn og hegnslov

(Alle sider med relevans har link til Greve kommunes hjemmeside)