2670 Greve

Nyheder

Grundejerforeningen er nu også på Facebook.

Grundejerforeningen er oprettet som en lukket gruppe med navnet “Grundejerforeningen Kildegården” og har pt. 34 medlemmer.

 

Bestyrelsens dagsorden lægges fremover ind på hjemmesiden under nyheder.

Medlemmer der har nogle bemærkninger til dagsordenens indhold, kan kontakte bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er 24. oktober 2018. Dagsorden er tilgængelig ca. 8 dage før.

 

Der afholdes generalforsamling den 14. november 2018 kl. 19.30 i Greve Borgerhus. Indkaldelse kommer ud senere.

 

Nye kantsten på Gadesvinget 

Bestyrelsesmøde den 22.8.2018 startede med en tur til Gadesvinget for at se, hvordan arbejdet med kantstenene skrider frem. Der er oprør på Gadesvinget.

I stedet for at sænke kantstenene i indkørslerne, er der lavet asfaltramper fra gade niveau til toppen af kantstene. Det resulterer i at der er huller i ramperne, der hvor der ligger kloakriste ved indkørslerne. Samtidig er de fleste kloakrør ødelagt og flere steder er asfalten også ødelagt.

Formand Jørgen Ougaard har skrevet til Greve Kommune om sagen og der vil senere blive udsendt spørgeskema til beboerne på Gadesvinget om deres tilfredshed med arbejdets resultat.

 

Der er set rotter i området

Hvis du ser rotter skal du kontakte Greve Kommune på https://www.greve.dk/borger/bolig-og-flytning/boligen/rotter/

Her kan du se hvordan du skal forholde dig og hvad du selv kan gøre for at undgå rotter.